Bộ Thương mại: Ngoại thương đang dần khởi sắc nhưng chưa chắc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao | Bộ Thương mại | Ngoại thương

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-22 03:36:34
OPPOFindX2/Pro也可尝鲜Android11Beta1|||||||

IT之家 6 月 11 日动静 据 XDA-developers 动静,昔日谷歌已里背 Pixel 系列脚机用户正式推收 Android 11 Beta 1,同时 OPPO 也颁布发表 Find X2/Pro 撑持晋级 Android 11 Beta 1。

IT之家领会到,OPPO 从客岁起便是 Android Q Beta 方案的一部门,因此 OPPO Find X2 系列能够第一工夫晋级 Android 11 Beta 1 也很一般。

谷歌正在昔日推收的 Android 11 Beta 1 中劣化了告诉中的 “对话”项、气泡告诉、电源菜单中的智能家居控件等。

相干浏览:Android 11 Beta 1 正式公布

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa