Sửa đổi Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng đã được thông qua | Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng | Hội nghị | Đã thông qua

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-20 18:51:11
马斯克开怼:贝索斯是“抄袭狗”,哈哈|||||||

特斯推 CEO 埃隆 · 马斯克(Elon Musk)周五颁发推文称,亚马逊 CEO 杰妇 · 贝索斯(Jeff Bezos)收买无人驾驶汽车 Zoox 的举动正在 “自觉模拟”。

那并不是马斯克初次炮轰贝索斯。他曾正在本年早些时分经由过程推文暗示,“是时分分拆亚马逊了”。

而因为马斯克借兼任平易近营宇航公司 SpaceX CEO,以是,当他正在 2019 年 4 月传闻贝索斯旗下的别的一家平易近营宇航公司 Blue Origin 方案推出取 SpaceX 匹敌的卫星互联网办事时,他也曾炮轰贝索斯的举动是正在剽窃模拟。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa