Lý Khắc Cường: Cải cách sâu rộng và mở cửa vào năm ngoái để kích thích sức sống của phát triển kinh tế và xã hội | Lý Khắc Cường | Kết nối chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông | Khu thương mại tự do

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-19 04:33:04
消息称Facebook准备在曼哈顿租赁零售空间:正在谈判|||||||

北京工夫6月22日早间动静,据本国媒体报导,Neiman Marcus公司正在曼哈顿哈德逊广场(Hudson Yards)有一片批发空间,不肯意流露姓名的动静人士称,Facebook正正在取Neiman Marcus会谈,思索接收该空间。

Neiman Marcus是好国出名百货公司,具有多家下端百货店,可是公司5月7日请求停业。Neiman Marcus租赁188000仄圆英尺(约17400仄)店肆,根据停业划定,它能够加入租约且没必要接受奖款。

客岁Facebook曾经正在哈德逊广场租下150万仄圆英尺(约139000仄)的空间用于办公,若是签约胜利,相称于又多了一片空间。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa